Search This Blog

2009-12-04

Hvordan man kan fase ut religion - på en enkel måteEr det mulig å fase ut religion fra samfunnet? Jeg tror det, og her er en fremgangsmåte på hvordan vi kan gjøre det:

FIRE VIKTIGE SKRITT
1) Ikke-religiøse mennesker må sørge for at de er utmeldt av statsreligionen. Jo flere som forblir passive medlemmer, jo sterkere står statsreligionens argument om at "vi er et religiøst samfunn." Hvis du er norsk statsborger, ikke kristen og ennå ikke er utmeldt av statskirken, gjør det nå med en gang. Her er en side som viser hvordan du enkelt melder deg ut.

2) Religion fjernes fullstendig fra alt som har å gjøre med det offentlige. M.a.o. fullstendig skille av stat og kirke, fjerning av alle religiøse formålsparagrafer, ikke noe religiøst innhold i statlige radio- og TV-kanaler  – og absolutt ingen støtte til noen religiøse aktiviteter eller organisasjoner. Folk må gjerne ha sine trossamfunn, men de får altså ingen økonomisk støtte til noe.

3) Religion tas ut som et selvstendig fag fra skolen og legges inn som tørt faktastoff i historiefaget. "Dette tror kristne, muslimer, buddhister på" osv. Ingen form for forkynning vil være tillatt, og religiøse lærere vil ikke ha lov til å hevde at begivenheter fra noen av religionene virkelig hendte (siden det er umulig å bevise det).

4) Man innfører i stedet et moral/etikk/filosofi-fag. Dette vil bli introdusert i tidlig alder, kanskje allerede i barnehagen, og gå i gjennom hele skoletiden frem til og med videregående skole. Faget vil antageligvis ta utgangspunkt i en slags "best of" fra ulike filosofer og religioner, men være helt uten religiøst innhold. I et slikt fag vil elevene tidlig få trent opp sin kritiske sans i forhold til alt som har med moral, etikk og filosofi å gjøre.

Effekten av alt dette? I løpet av noen få generasjoner vil det være færre religiøse og overtroiske mennesker, og en mye større del av befolkningen vil tenke annerledes, mer uavhengig og klokere. De vil være mer tolerante og ha mer respekt for hverandres forskjeller. Og – det vil være færre forskjeller siden religion ikke lenger er med med på å definere identitet.

DET ER MULIG
Noen religiøse grupper vil kanskje føle at dette er respektløst ovenfor deres tro, men det er ikke riktig, siden det fortsatt vil være full religionsfrihet. Den eneste forandringen er at religion fjernes fra det synlige samfunnet.

Vennligst legg merke til at jeg ikke snakker om kommunisme eller sosialisme her. Fortidens totalitarisme har arbeidet hardt for å forby og kriminalisere religion – det er ikke noe slikt jeg foreslår. Hva jeg har skissert er en naturlig del av demokratiet og fullt mulig å få til hvor som helst, spesielt i sekulære regioner som nord-Europa, og Skandinavia i særdeleshet.

HVORFOR VI IKKE TRENGER RELIGION
Jeg plikter her å opplyse om at jeg synes religion (og de ulogiske og inhumane tradisjonene som følger med) er et av menneskehetens hovedproblemer. Det fører til ufattelig mye lidelse og praktiske problemer for store folkegrupper som er bundet av sin religions tankesett. Og det går ALLTID verst utover kvinner, LGBT og barn.

Hittil har kultur, tradisjon og religion vært knyttet sammen. Men hvis menneskeheten tar sikte på å være så opplyst og fri som mulig, må vi på sikt minimere betydningen av religion. Vi trenger den simpelthen ikke.