Search This Blog

2009-08-17

Er du utmeldt av Den Norske Kirke? Hvorfor ikke?


A) Er du religiøs?
B) Hvis ikke, hvorfor er du fortsatt innmeldt i statskirken?

Hvis svaret er "av tradisjon" eller noe annet, bør du kanskje tenke på om du kan stå inne for alt Den Norske Kirke representerer? Liker du for eksempel at Oslo-biskop Kvarme uttaler at homofile kan gå til psykolog eller psykiater for å kureres eller "reorienteres"? Eller mange andre eksempler på antikvariske holdninger?

Hvis det nesten er det samme for deg om du er innmeldt i statskirken eller ikke, og du bare aldri har tenkt på å melde deg ut, er det ikke på tide? Ved å melde deg ut sørger du for at medlemstallene går ned, og argumentet for å skille stat og kirke blir sterkere.

Så ta steget og gjør det - meld deg ut av statskirken via denne lenken. Det er enkelt, bare last ned PDF-skjemaet, skriv ut, fyll inn og send avgårde.

Hvis du tror du aldri ble innmeldt, bruk den samme lenken for å sjekke om du er medlem eller ikke. Det har vært et enormt rot i kirkens medlemsregister, og kirken har ved flere anledninger meldt inn mange mennesker som enten var utmeldt, eller som aldri var medlemmer. Dette har muligens ikke vært feiltagelser, men kan synes som en bevisst strategi.

I tillegg er veldig mange blitt automatisk medlem dersom bare én av foreldrene er eller var medlem i Den norske Kirke, selv om de ikke er døpt. Dette kalles "tilhørig medlem".

En annen ting du oppnår ved å melde deg ut, er at statskirken går glipp av ca. 700 kroner i "kirkeskatt". Men dette gjelder bare dersom du samtidig melder deg inn i et annet livssyns- eller trossamfunn.
Personlig anbefaler jeg i så fall å melde deg inn i Human-Etisk Forbund, som står for bl.a. dette:
"Humanismen er et livssyn som baserer sin virkelighetsforståelse og etikk på menneskelig fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, følelser og medmenneskelighet. Humanismen er uten religiøse forestillinger.
Humanismen setter mennesket i sentrum. Humanismen har som mål å fremme selvstendighet, frihet og ansvar, og å gi alle mennesker mulighet til å utvikle dette.
I det humanistiske livssyn inngår en forpliktelse overfor menneskerettighetene som uttrykk for sentrale verdier og idealer. Menneskerettighetene er et godt vern for menneskelig verdighet og mangfold."

For innmelding i Human-Etisk Forbund, gå til deres hjemmesider.