Search This Blog

2017-09-10

Hvorfor du ikke kan stemme på et parti med Jonas Gahr StøreHer er noen av grunnene til at du ikke kan stemme på et Arbeiderparti med Jonas Gahr Støre i ledelsen.

Støre har nemlig gjort en rekke grove tabber og fatale feilvurderinger, i tillegg til at han mange ganger har vist et grunnleggende udemokratisk sinnelag:


1) Det åpenbare inhabilitetsproblemet hans i Felix Tschudi-saken, og forsøket på å dekke over dette. Denne saken alene viser at han ikke har nok integritet til å hverken være politiker, partileder eller statsminister: Aftenposten (https://goo.gl/KeCFiH) og Dagbladet (https://goo.gl/xAR6St).

Da saken om Gahr Støres inhabilitet kom opp, hevdet Gahr Støre at Tschudi kun var en bekjent, men de har feiret bursdager, 17. mai og nyttårsaften sammen, og vært gjester i hverandres bryllup. De var utvilsomt venner.

Dette alene viser at han ikke har nok integritet til å være en ledende politiker.


2) I karikaturstriden i 2006 kastet han Magazinet/Dagen og Vebjørn Selbekk til ulvene, og hevdet at "ingen toneangivende norske medier" hadde trykket Muhammed-tegningene, selv om det ikke stemte i det hele tatt. I tillegg sa han at "saken er preget av ekstremisme fra begge sider" - underforstått at Selbekk var like ekstremistisk som de voldelige religiøse fanatikerne.

Han prøvde også på Norges vegne å beklage (!) for Selbekks trykking av karikaturene med dette brevet til myndigheter i landene i Midt-Østen, for så å forsøke og hemmeligholde brevet for media.


3) Han stemte FOR den utskjelte blasfemiloven i 2009, før den ble trukket tilbake av regjeringen.


4) Etter Charlie Hebdo-massakren i 2015 sa han til Dagens Næringsliv at "Jeg vil ikke si det er viktig å stå opp for retten til å bedrive blasfemi."


5) Han besøkte det konservative sommerstevnet i Sarons dal, og legitimerte kristenbevegelsen og deres såkalte helbredelser og demonutdrivelser. Dessuten kan det sies at han utviser svært tvilsom dømmekraft ved å bli troende kristen og omfavne overtro i voksen alder.

Alle disse sakene rundt religion viser at han absolutt ikke vil kjempe for ytringsfriheten, men heller vil gi plass til teokrati og irrasjonell overtro.


6) I 2011 ville han innlemme datalagringsdirektivet før EU foretok sin revisjon.


7) Som utenriksminister var han forkjemper for å knytte sterkere bånd til menneskerettighets-verstingen Saudi-Arabia, og var en viktig medspiller for at det barbariske regimet åpnet ambassade i Norge i 2011, fordi “på tross av store politiske og kulturelle forskjeller er Saudi-Arabia en viktig samarbeidspartner for Norge” når det gjelder olje og gass.

Se ellers et intervju med Gahr Støre og en kort og grei TV2-reportasje, om at Saudi-Arabia, Kina, Russland, Syria og andre totalitære land er med i FNs menneskerettighetsråd. Dessuten at disse landene blir valgt inn gjennom hemmelige voteringer, og prøver i rådet å unnslippe oppmerksomhet ved å flytte fokus over på Israel.


8) Han løy også på direkte spørsmål om at han ikke hadde hatt politiske samtaler med Hamas, som dette videointervjuet med TV2 viser. I tillegg løy han om å ikke ha snakket med Venstre om asylbarn-saken i 2015.


9) Og ellers er han en rikmannssønn som tok feil dør og egentlig skulle gått inn den til Høyre.

Det er svært trist at Gahr Støre klarte å komme seg til toppen av Arbeiderpartiet, som snart bør skifte navn til noe mer passende.