Search This Blog

2009-08-17

Er du utmeldt av Den Norske Kirke? Hvorfor ikke?


A) Er du religiøs?
B) Hvis ikke, hvorfor er du fortsatt innmeldt i statskirken?

Hvis svaret er "av tradisjon" eller noe annet, bør du kanskje tenke på om du kan stå inne for alt Den Norske Kirke representerer? Liker du for eksempel at Oslo-biskop Kvarme uttaler at homofile kan gå til psykolog eller psykiater for å kureres eller "reorienteres"? Eller mange andre eksempler på antikvariske holdninger?

Hvis det nesten er det samme for deg om du er innmeldt i statskirken eller ikke, og du bare aldri har tenkt på å melde deg ut, er det ikke på tide? Ved å melde deg ut sørger du for at medlemstallene går ned, og argumentet for å skille stat og kirke blir sterkere.

Så ta steget og gjør det - meld deg ut av statskirken via denne lenken. Det er enkelt, bare last ned PDF-skjemaet, skriv ut, fyll inn og send avgårde.

Hvis du tror du aldri ble innmeldt, lønner det seg å sjekke om du er medlem eller ikke (f.eks. via dette skjemaet). Det har vært et enormt rot i kirkens medlemsregister, og kirken har ved flere anledninger (muligens med vilje) meldt inn mange mennesker som enten var utmeldt, eller som aldri var medlemmer.

I tillegg er veldig mange blitt automatisk medlem dersom bare én av foreldrene er eller var medlem i Den norske Kirke, selv om de ikke er døpt. Dette kalles "tilhørig medlem".

En annen ting du oppnår ved å melde deg ut, er at statskirken går glipp av ca. 700 kroner i "kirkeskatt". Men dette gjelder bare dersom du samtidig melder deg inn i et annet livssyns- eller trossamfunn.Personlig anbefaler jeg i så fall å melde seg inn i Human-Etisk Forbund, som står for bl.a. dette:
"Humanismen er et livssyn som baserer sin virkelighetsforståelse og etikk på menneskelig fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, følelser og medmenneskelighet. Humanismen er uten religiøse forestillinger.

Humanismen setter mennesket i sentrum. Humanismen har som mål å fremme selvstendighet, frihet og ansvar, og å gi alle mennesker mulighet til å utvikle dette.

I det humanistiske livssyn inngår en forpliktelse overfor menneskerettighetene som uttrykk for sentrale verdier og idealer. Menneskerettighetene er et godt vern for menneskelig verdighet og mangfold."

For innmelding i Human-Etisk Forbund, gå til deres hjemmesider.